Användandet av avfallskvarn

Något som används mycket i staterna men som kanske inte slagit igenom med full kraft än i Sverige är användandet av avfallskvarnar. Anledningen till detta kan diskuteras men är troligen kulturellt betingat. Fördelarna är uppenbara, mal ner ditt matavfall och skicka ut det direkt i avloppet. Att användningen i hushåll är begränsat kan till viss del förstås då inga större mängder i regel hanteras där. När det kommer till restauranger borde det låta annorlunda i skällan. Mängden avfall som genereras där borde motivera en avfallskvarn alla dagar i vecka. Invanda beteenden är troligen en av anledningarna här, kanske känner man inte ens till begreppet. Prisbilden kan vara en annan faktor. De senaste åren har en prisjustering skett vilket kan ha påverkat försäljningen men någon data på detta finns idag inte. Skulle vi se en kraftig justering nedåt kan vi också räkna med att försäljningen av avfallskvarnar rakar i höjden. Faktum är att vi kan se en ökning av användandet, detta mot bakgrund av vi så klart utgår från en låg nivå. Ska vi se lite i spåkulan kan vi anta att ett ökat användande är att vänta. Som tidigare nämnt kommer avfallskvarnen troligen slå inom restaurangbranschen men även hemma hos oss vanliga människor.

Den enskilt kanske största orsaken till att en försäljningsökning inte skulle infinna sig kan vara kommunernas ovilja att godkänna användandet av kvarnarna. Många av landets kommuner har fortfarande inte godkänt detta. Framtiden får utvisa hur detta faller ut. Men en sak är säker, vill vi ha en bättre miljö och en enklare hantering av avfallet vi genererar så är avfallskvarnen framtiden. Det ligger i politikernas händer om detta ska slå igenom, och vi kan bara hoppas att så blir fallet. För egen del ligger ett inköp alldeles runt hörnet. I detta nu undersöker jag marknaden och kommer inom kort att ta beslut kring vilken avfallskvarn som passar mig och mitt kök. Ta en funderare, skulle en kvarn passa även hemma hos dig kan det vara en mycket bra investering.

Önskar dig mycket glädje med din avfallskvarn men mal med försiktighet.