Att studera i USA

Att studera i USA är för många en dröm. Detta mångkulturella och miljövarierande land ger en upplevelse som inte går att glömma.

Typer av utbildningar

Det finns en mängd olika sorters utbildningar i USA. De tre valen som en internationell student får vid skolstudier är utbytesstudent, undergraduate och postgraduate. En utbytesstudent läser ett urval kurser under en till två terminer. Kurserna väljer den studerande själv men däremot tillåter inte alla amerikanska skolor utbytesstudenter. Som undergraduate student läser man en hel utbildning som brukar ta tre eller fyra år. Vid examen får en undergraduate student en bachelorexamen. Nästa nivå är en utbildning som postgraduate student och är vänd till de som redan har en bachelorexamen. Här siktar studenten in sig på ett visst område och utbildningen brukar ta runt två år.

Olika skolor

De amerikanska universiteten brukar delas in i tre grenar; State Universities, private Universities och Community College. State Universities drivs av staten och har ofta många studenter. Dess utbildningar brukar kosta mindre än privata universitet. Privata universitet är fristående och har ingen koppling till kommunen. Dessa har ofta mindre studenter och brukar vara lite dyrare. Community College är för de som behöver en bachelorexamen. De kan vara både privata och kommunala och brukar har en relativt låg kostnad.

USA har många olika universitet som alla skiljer sig åt. Ett universitet som Harvard University är för många en drömutbildning. Universitetet erbjuder både postgraduate utbildningar och, på University College, undergraduate utbildningar. Utbildningarna är några av de bästa i världen men kräver mycket bra betyg. Samtidigt blir det svårare för en internationell student att accepteras av universitetet. Därför är det ovanligt att någon från Sverige lyckas få en utbildning. Samtidigt kostar utbildningen mycket mer än andra universitet med mindre status. Däremot finns det mindre universitet som ger stabila och billigare utbildningar som inte är så betygskrävande. Ett exempel är Michigan State University som har 50 000 studenter från 130 olika länder.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.