Hur miljövänligt är det med matavfallskvarn?

Avfallskvarnar har varit vanliga i USA sedan 40-talet och de flesta av oss har sett dem användas i amerikanska filmer och serier, men hur miljövänliga är de egentligen? Och fungerar det lika bra för oss här i Sverige?

 

Då en matavfallskvarn finfördelar matresterna innebär det en del fördelar inte bara för dig, utan även för de runtomkring dig. De blöta soporna är väldigt tunga och genom att mala ner dem blir den totala vikten upp till 75% mindre. Detta innebär färre turer för dig fram och tillbaka till soptunnan, ett lättare jobb för sophämtningen och mindre transporter ute på vägarna. Det sistnämnda har såklart en klar positiv påverkan på miljön med färre lastbilar som väger mindre, sliter mindre på vägarna och släpper ut färre avgaser. Bor du sedan i någon av de kommunerna där du kan koppla avfallskvarnen direkt till avloppssystemet, som exempelvis Stockholm, transporteras de nermalda resterna snabbt till reningsverken som sedan omvandlar soporna till biogas vilket i sin tur bidrar till samhällets hållbara utveckling.  

 

Vad som är viktigt att tänka på när man använder en avfallskvarn är vad som mals och spolas ner i avloppet. Börjar vi spola ner allt från mediciner till kemikalier kan vattnet förorenas och de miljövänliga aspekterna med systemet dras ner. En god grundtanke kring detta är att bara spola ner det som man annars faktiskt stoppar i sin egen mun. Med undantag för just tidigare nämnda läkemedel. Detta för att vattnet såklart inte ska bli fyllt av kemikalier och andra onyttigheter.


Då frågan om miljön och samhällets påverkan på den är ett högst aktuellt problem kan avfallskvarnar vara en enkel och tämligen smärtfri lösning för exempelvis storkök och restauranger att klara kravet om en bättre ekologisk hantering av matavfall. Så att skaffa sig en matavfallskvarn är inte bara en bra investering för dig och ditt hushåll, utan för hela samhället.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.