Vad är en totalentreprenad?

När man säger entreprenad så menar man ett löfte som i förväg har gjorts upp mellan en beställare och en leverantör om att utföra ett visst arbete inom en viss tid. Men vad är det då som skiljer en “vanlig” entreprenad från en totalentreprenad?

 

En totalentreprenad definieras av att entreprenören själv utför både projekteringen och utförandet i uppdraget. Beställaren kan ha inkluderat någon form av enklare dokumentation där krav på tilltänkta funktioner kan framgå, men inte exakt hur något faktiskt ska fungera i slutändan. Om beställaren gör delar av projekteringen med just särskilda krav på funktioner så omvandlas då istället totalentreprenaden till en så kallad styrd totalentreprenad. Där står beställaren själv för funktionsansvaret i de delar han eller hon inkluderat tekniska lösningar till. I en renodlad totalentreprenad däremot så specificerar beställaren bara funktionskrav, men det är oftast såklart svårt att ställa preciserade funktionskrav utan att blanda in några tekniska lösningar samtidigt.

 

Så med totalentreprenad menas alltså att ett enda företag tar ansvaret för hela arbetet. Vid exempelvis konstruktioner av hus så kan man fördelaktigt använda sig av en firma som erbjuder totalentreprenad till sina kunder. På så vis har man som beställare oftast bara kontakt med en enda person på ett och samma företag. Den personen kan i sin tur sköta all övrig kommunikation i projektet med allt från snickare, rörmokare och målare till elektriker eller murare. En utav de stora fördelarna med totalentreprenad är därför som sagt att du endast behöver ha kontakt med ett enda företag och så sköter de hela projektet.

totalentreprenad byggfirma

En annan fördel med totalentreprenader är även om det är flera olika företag inblandade i exempelvis byggnationen av ett hus, så ligger garantiansvaret på ett enda företag. Det företag som har antagit sig uppdraget. Skulle det vara så att man som kund behöver använda sig av garantin så är det alltså bara detta företag som man ska ha kontakt med och som har det yttersta ansvaret för att uppfylla projektets tidigare uppsatta mål. De ansvariga företaget kan såklart kräva garanti av sina underleverantörer, men det är inget som slutkunden ska vara involverad i eller påverkas av överhuvudtaget.

 

I en totalentreprenad när entreprenören tar sig an projekteringen, tar de också risken att projektet inte kommer uppfylla de uppsatta målen. Generellt sett brukar totalentreprenaden inte vara lika detaljerad vid upphandlingen som exempelvis en s.k. utförandeentreprenad. Detta ger totalentreprenaden istället större frihet att under eget ansvar ta fram lösningar för att nå fram mot målen.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.