Vattenrening för friskt vatten

Malmö är en stad präglad av vatten i form av havskust, stränder och en fantastisk utsikt. Havsvatten är dock inte så enkelt att använda som dricksvatten, vilket också är mycket viktigt för en trivsam tillvaro i Skåne och överallt där man vill bo.

Problem med dricksvatten

Det finns olika problem med dricksvatten, som man kan få om man till exempel har en egen brunn. Vattnet kan ha en avvikande färg, smak eller lukt. Detta kan bero på många olika saker. För att åtgärda problemet behöver man först veta orsaken.

Några exempel på problem:

  • Dålig lukt – Detta kan bero på flera saker; ibland är det gaser från berget runtomkring vattentäkten, t. ex. svavelväte eller metan, som trängt in i vattnet. Det kan också bero på olika typer av bakterier.
  • Missfärgat vatten – Om vattnet är missfärgat kan det antingen bero på organiskt material eller på olika metaller som järn eller mangan och då krävs vattenrening.
  • Kalkavlagringar – Beläggningar som är grå eller vita kan uppstå på grund av vattenproblem. Blir det riktigt illa kan det förstöra varmvattenberedare och andra installationer i huset där kranvatten används. Denna typ av beläggning beror på hög halt av kalk i vattnet, även kallat hårt vatten.
  • Rost – Ett problem som kan uppstå på utrustning i kontakt med vatten, t. ex. sanitetsporslin, som då får rostfläckar. Det kan bero på att det är lågt pH i vattnet så att metaller från vattenledningarna löses upp i vattnet och sedan avlagras vid slutdestinationen.

vattenrening

Åtgärder

Det första man kan göra när man har vattenproblem är att skicka in ett prov på vattnet till ett företag som kan vattenrening. När man förstår vad vattenproblemet beror på finns det olika lösningar. Ett exempel kan vara UV-strålning för att döda bakterier samt olika typer av filter som tar bort olika föroreningar. Ibland räcker det att bara lufta bort gaser bättre. Ett företag som kan vattenkvalitet kan erbjuda bra hjälp mot de flesta problem man har så att man därefter kan njuta av rent och friskt vatten igen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.