Motoroptimering och dess betydelse!

Vad är en motoroptimering? Idag finns det rätt många personer som ser till att genomföra en motoroptimering mer eller mindre på den bil som man har. När man talar om motoroptimering kan man säga att man brukar tala om två olika varianter och dessa är Trimchip eller Chiptrim. Givetvis skiljer det sig åt här beroende … [Read more…]

Användandet av avfallskvarn

Något som används mycket i staterna men som kanske inte slagit igenom med full kraft än i Sverige är användandet av avfallskvarnar. Anledningen till detta kan diskuteras men är troligen kulturellt betingat. Fördelarna är uppenbara, mal ner ditt matavfall och skicka ut det direkt i avloppet. Att användningen i hushåll är begränsat kan till viss … [Read more…]